Sanctuary

Hình ảnh thực tế dự án

Dịch Vụ Cho Thuê

Chương trình bán hàng

Tiến độ thanh toán

Chương trình Quản Lý & Khai thác dịch vụ cho thuê nhà

Chủ đầu tư, CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HẢI VƯƠNG điều hành Khu Biệt Thự nghỉ dưỡng Sanctuary Resort thông qua một chương trình Quản Lý & Khai thác dịch vụ cho thuê nhà.

Đơn vị khai thác điều hành của Chương trình cho thuê là Sailing Club Management Group là đơn vị đại lý cho HVTJSC.

Để tham gia chương trình, chủ sở hữu phải ký một Hợp đồng Chương Trình Dịch Vụ Cho Thuê với Đơn vị Khai Thác điều hành.

Tóm tắt Chương trình Dịch Vụ Cho Thuê:

 • Bên Khai Thác sẽ trở thành đại lý độc quyền quản lý dịch vụ cho thuê cho tất cả các biệt thự trong Sanctuary Resort.
 • Bên Khai Thác có trách nhiệm là để vận hành một chương trình cho thuê thành công mang lại thu nhập cho chủ sở hữu Biệt Thự trên cơ sở công bằng và bình đẳng bao gồm:
  • Cung cấp nhân viên quản lý chất lượng và số lượng cần thiết theo tiêu chuẩn để vận hành tốt Chương Trình Cho Thuê.
  • Cung cấp dịch vụ dọn phòng, làm vườn, bảo trì và nhân viên an ninh với số lượng cần thiết để vận hành tốt Chương Trình Cho Thuê.
  • Cung cấp các dịch vụ tiếp thị và quảng cáo để mang lại hiệu quả cho Chương trình cho thuê.
 • Doanh Thu từ Dịch Vụ Cho Thuê:
  • Bên Khai Thác nhận được 50 phần trăm của Doanh Thu Cho Thuê Gộp đươc xem như một khoản phí cho cho việc khai thác và quản lý Chương trình cho thuê.
  • Chủ sở hữu biệt thự nhận được 50 phần trăm của Doanh Thu Cho Thuê Gộp.
  • Chủ sở hữu có trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến việc sở hữu biệt thự, bao gồm nhưng không giới hạn phí quản lý, chi phí sử dụng điện nước.
 • Phương thức Thanh toán:
  • Chủ sở hữu nhận được Doanh Thu trả sau hàng quý

Ví dụ về Doanh Thu nhận được từ Biệt Thự 132

Giả định Giá thuê phòng trung bình hàng đêm của Biệt Thự là $ 332 và tỷ lệ thuê
hàng năm là 58%:

 • Tổng Doanh Thu Gộp: $ 332 x 365 ngày x 58% = $ 70,284
 • Doanh Thu của Chủ sở hữu (50%) $35,142
 • Trừ Cho:
  • Phí quản lý $ 6,035
  • Điện $ 5,400
  • Nước $ 100
  • 3% (Quỹ Dự Trữ) $ 1,054
 • Tổng Chi Phí $ 12,589
 • Thu Nhập Ròng của Chủ sở hữu $ 22,533
 • Diện tích đất trung bình: 420sm (12m x 36 m); Hồ bơi 8mx4m, Vườn 4mx36m.
 • Bàn giao hoàn thiện + Phương án lựa chọn thêm gói nội thất $17,500 tương đương khoảng 400tr.
 • Giá bán từ 7,9 – 19 Tỷ.
 • Diện tích đất: 12m x 36m/41m : 492sm. Diện tích xây dựng 284sm.
 • Điều kiện bàn giao: Hoàn thiện toàn bộ: (Bao gồm tất cả hệ thống đèn và trang bị dính tường, tủ, kệ, hệ thống bếp, lò, máy rửa chén, tủ lạnh, hệ thống máy lạnh, máy sấy).
 • Dịch vụ quản lý: Bao gồm bảo vệ, vệ sinh, làm vườn, làm hồ bơi.

Tiến độ thanh toán Sanctuary

Chính sách Chi tiết
1 Giữ chỗ tháng 12/ 2015 VND 100,000,000
2 HĐ tháng 12/2015 20%
3 Ký HĐ chính thức 1/2016 10%
4 Kỳ thanh toán lần 1 tháng 3/2016 10%
5 Kỳ thanh toán lần 2 tháng 6/2016 20%
6 Kỳ thanh toán lần 3 tháng 9/2016 20%
7 Kỳ thanh toán lần 4 tháng 12/2016 17%
8 Kỳ thanh toán lần 5 tháng 3/2017 3%

Nội dung bình luận